Tag Archives: basal temperatur

Hva er temperaturmetoden

Temperaturmetoden

Hva er, og hvordan brukes temperaturmetoden? Mange kvinner opplever bivirkninger ved bruk av hormonell prevensjon, og velger naturlige hormonfrie alternativer. Temperaturmetoden er en av dem, og er en naturlig metode for familieplanlegging. Vi skal i denne artikkelen bli bedre kjent med temperaturmetoden, og hvordan du kan øke sikkerheten til å bli på samme nivå som med hormonelle prevensjonsmidler. Moderne teknologi har gjort temperaturmetoden til et sikkert og godt alternativ for alle helsebevisste kvinner.

Hva er temperaturmetoden?

Temperaturmetoden går ut på å fastslå tidspunktet for eggløsningen ved at du måler kroppstemperaturen din hver morgen. Det er nemlig slik at temperaturen stiger noe, opp til en halv grad, i løpet av døgnet etter eggløsningen. Ved å bestemme tidspunktet for eggløsning og å unngå samleie i dagene omkring hvor risikoen for befruktning er størst, har du et rimelig godt hjelpemiddel til naturlig familieplanlegging.

Vitenskapelig grunnlag

Kvinner er bare fruktbar i løpet av de dagene når eggløsningen skjer, og eggløsning skjer bare én gang i hver menstruasjonssyklus. I sjeldne tilfeller kan en dobbel eggløsning forekomme, og i tillegg kan mannens sperm overleve tre til fem dager i kroppen. Samlet kan derfor en kvinne bli gravid i ca seks dager per menstruasjonssyklus.

I løpet av menstruasjonssyklusen varierer hormonnivået i kroppen, dette påvirker hvile temperaturen, den såkalte basal temperatur. Basal temperatur følger en unik kurve for hver kvinne og kommer tilbake hver måned. Progestin dannes i kroppen etter eggløsning og fører til at kroppstemperaturen heves med inntil 0,5 grader Celsius, og fortsetter å være forhøyet til neste periode starter.

Ved å måle basal temperaturen, vil du se ut i fra temperaturkurven hvilke dager som du er fruktbar. Man må imidlertid holde et øye med på forhånd når eggløsning vil skje ved å studere sine tidligere temperaturkurver og finne ut når temperaturen øker og dermed eggløsning vil skje.

Hvordan brukes temperaturmetoden?

Basaltemperaturen måles hver morgen straks du våkner, og før du står opp av sengen, etter minst 5 timers uavbrutt hvile. Det er viktig at temperaturen måles korrekt og med samme termometeret hver dag. Hvis det er mulig skal temperaturen måles noenlunde på samme tid hver dag. Temperaturen skrives ned eller innføres i et temperaturdiagram dag for dag. Når temperaturen har steget og holder seg oppe, er eggløsningen inntruffet. Den letteste måten å vurdere temperaturkurven på, er ved den såkalte 3 over 6 regelen. Så snart det registreres tre etterfølgende temperaturer, som alle er over gjennomsnittet av de siste seks forutgående dagers temperatur, kan man regne med at eggløsningen er inntruffet. Fra den tredje dagen etter eggløsningen kan man noenlunde regne med at egget ikke kan befruktes.

Applikasjoner og termometere

I dag er det flere produsenter av basal temperatur termometere. Disse termometrene har høy følsomhet. Det finnes og mobile applikasjoner som hjelper deg å kartlegge syklusen din ved hjelp av medisinske grunnleggende fakta om sperms overlevelsesevne og når eggløsningen skjer vanligvis i løpet av en syklus. Disse applikasjonene må er ikke forveksles med fertilitetsmonitorene selv om de noen ganger blir sammenlignet. Produkter som mangler en klinisk testet og sertifisert medisinsk programvare som kan gi en person en usikker analyse, anbefales derfor ikke.

Moderne og sikre produkter for bruk av temeraturmetoden

Fruktbarhets monitorer er laget for å forbedre sjansene dine for å bli gravid, eller som naturlig hormonfri prevensjon for å unngå å bli gravid. Disse hightech fertilitetscomputerne har like høy sikkerhet som hormonell prevensjon gjør det lett for deg å følge temperaturmetoden. Maskinen lagrer alle data, temperaturer, og gir deg beskjed når eggløsning skjer, og hvilke dager du er fruktbar eller ikke. Vi skal her ta for oss de fire beste og mest brukte på det norske markedet idag.


Ladycomp
Ladycomp temperaturmetoden
Ladycomp er et trygt, hormonfritt, og naturlig prevensjonsmiddel uten bivirkninger. Den finner din eggløsning med 99,3% sikkerhet og varsler deg om de dagene du er fruktbar, og kan bli gravid. Du måler temperaturen i munnen hver morgen når du våkner, og får direkte en fruktbarhets prognose som du kan stole på. Med Ladycomp får du en avansert statistikk og full oversikt over din menstruasjonssyklus til en hver tid. Les mer om Ladycomp


Pearly
Pearly temperaturmetoden
Pearly er et sikkert, hormonfritt og naturlig prevensjonsmiddel helt uten bivirkninger. Pearly er en liten og lett computer som og gjør det vesentlige. Den viser grønt symbol på sikre dager, rødt symbol på usikre, og blinker mot rødt når eggløsning kan forventes. Sikkerheten ved Pearly prevensjon er 99,3%. Pearly teller dagene i syklusen fra første dag i menstruasjonen. En eventuell graviditet vises ved at rødt-gult-grønt markeres samtidig, vanligvis 18-20 dager etter eggløsning. Les mer om Pearly


Daysy
Daysy temperaturmetoden
Mål og få rødt eller grønt – last data inn i appen og se syklusforløp der. Like enkelt som 1,2,3. Bare 60 sekunder en gang om dagen. Hver morgen, ta av kappen, trykk på og ta temperaturen under tungen. Tonesignal bekrefter ferdig. Les av fruktbarhet: Grønt sikker for de neste 24 timene, rødt fruktbar. Les mer om Daysy


Ladycomp Baby
Ladycomp baby temperaturmetoden
Ladycomp Baby er sannsynligvis verdens fineste og beste hjelpemiddel når du vil bli gravid. Den avløser den tidligere Babycomp og er genial også som 99,3% sikker prevensjon når det er aktuelt. Du har alt i ett og trenger ingen eggløsnings- eller graviditetstester. I kalenderen ser du fort når de neste 6 eggløsninger forventes. Ladycomp Baby forutsier neste eggløsning med høy nøyaktighet allerede fra dag 2 i syklusen og gir deg samtidig tilhørende termin, bekrefter deretter eggløsning, markerer om samleie(r) har klaffet tidsmessig med denne og viser eventuell graviditet og termin. Les mer om Ladycomp Baby