Regjeringen – Skal bli lettere å få tilgang til prevensjon

Et nytt forslag fra regjeringen om at helsesøstre og jordmødre skal kunne skrive ut alle typer prevensjon til kvinner over 16 år skal opp til behandling. Løsningen skal gjøre det lettere å få tilgang til informasjon og prevensjon. Om de vil få føringer om å fortsette med å fore kvinnene med skadelige prevensjonsmidler full av hormoner og bivirkninger blir spennende å se. Vi i hormonfritt.no haper de også vurderer a informerere om hormonfrie prevensjonsmidler uten bivirkninger.

I dag er det bare leger som kan skrive ut og sette inn langtidsvirkende prevensjonsmetoder til kvinner over 16 år. Mens helsesøstre og jordmødre som jobber på helsestasjon og i skolehelsetjenesten kan skrive ut korttidsvirkende prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år.

Nå foreslår regjeringen at alle helsesøstre og jordmødre kan skrive ut alle typer prevensjon til kvinner fra 16 år og oppover. Aldersbegrensningen fjernes, og retten til å skrive ut prevensjon vil ikke lenger være avhengig av hvor helsesøster og jordmor jobber.

– Forslaget forenkler og forbedrer dagens regelverk. Det vil gjøre prevensjon lettere tilgjengelig og vil kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap og abort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ordningen vil være enkel og forutsigbar for brukerne, og medføre likhet for helsepersonellgrupper som kan skrive ut prevensjon og gi prevensjonskonsultasjon. Mange unge kvinner oppsøker helsestasjon og skolehelsetjeneste, også kvinner over 19 år. Nå kan de få et helhetlig tilbud uavhengig av om de velger å gå til helsesøster, jordmor eller fastlegen.

– Jeg mener vi kan bruke personellressursene i helsetjenestene bedre enn i dag. Dette er et eksempel på en oppgave som annet helsepersonell kan utføre i tillegg til fastlegen, sier Høie.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *