Problemer med å bli gravid?

For mange par er det å bli gravid bare et spørsmål om å slutte med prevensjon og fortsette som før, og det vil skje før eller senere. For noen par kan det å bli gravid være en reell kamp. Kvinner forventer at de kan bli gravid, og menn forventer at de kan gjøre sin partner gravid. Når man har problemer med å bli gravid og ting ikke går etter planen, kan par bli følelsesmessig og fysisk drenert. Men det finnes løsninger.

Den enkelte kan skylde seg selv, utvikle en sterk følelse av skyld, eller de kan skylde på hverandre, noe som resulterer i harme. For å unngå disse problemene, er det viktig å forstå fra starten av at det å bli gravid er en komplisert prosess som krever at flere ting klaffer samtidig og at det kan ta tid.

Dette må skje for at en kvinne skal bli gravid

– Kvinnen må ha eggløsning.
– Mannen må produsere friske sædceller.
– Eggcellen må etter eggløsning fanges opp av egglederen.
– Samleie må finne sted inntll 5 dager før eller på eggløsningsdagen
– Sædcellene må kunne svømme opp gjennom livmoren og inn i egglederen hvor befruktningen skjer.
– Egget må befruktes av mannens sædceller.
– Det befruktede egget må feste seg i kvinnens livmorvegg.

Det kan ta tid for et par å oppnå graviditet. Nesten 90 prosent av par som forsøker, lykkes innen et år. Hvis et par har prøvd i mer enn ett år uten å lykkes, snakkes det medisinsk om nedsatt fruktbarhet. Det er mange mulige årsaker til at par ikke lykkes med å få barn. Én eller begge kan ha et problem.

– Hos tre av ti par er årsaken hos mannen
– Hos rundt fire av ti par med nedsatt fruktbarhet er problemet hos kvinnen
– Hos fire av ti par har begge parter et problem.
– Hos to av ti par kan ikke legene avdekke årsaken til nedsatte fruktbarhet.

Dette kalles uforklarlig infertilitet. Dersom dere har uforklarlig fruktbarhet, finnes det behandling som kan hjelpe dere begge.

Nedsatt fruktbarhet hos kvinner

Her er de viktigste årsakene til at kvinner ikke blir gravide:
– Uregelmessig syklus
– Tette eggledere
– Endometriose
– Hormonell ubalanse
– Myomer

Ved uregelmessig sykluslengde, varirer også eggløsningen, og mange har problemer med å treffe på tiden. Hos mange kvinner skyldes en uregelmessig syklus PCOS – polycystisk ovariesyndrom. Det er ikke uvanlig med sykler opp til 2 måneder.

Tette eggledere er ofte følgeskader Clamydia-infeksjon som overføres seksuelt og som en del opplever i ung alder. En annen variant er egglederbetennelse. I disse tilfellene, kan ikke sædcellene komme opp i egglederen og eggcellen kan heller ikke komme ned i livmoren. Ca 15% faler i denne kategorien.

Om lag fem prosent av kvinnene som ikke blir gravide, har en tilstand som heter endometriose. Celler fra livmorslimhinnen, endometriet, begynner å vokse utenfor livmoren, noen ganger rundt eggstokkene og egglederne.

Hormonelle ubalanser kan være omfattende eller i hovedsak skyldes ubalanse mellom kjønnshormonene østrogen og progesteron. Østrogen produseres i stor stil fra mens til eggløsning og muligjør moding av eggceller. Etter eggløsning og frem til mens produseres kjønnshormonet progesteron – og dette er absolutt nødvendig for å få til et svangerskap. Mange kvinner har for lite progesteron.

Myomer eller livmorknuter er uler i livmorveggen. Slike kan forhindre at et befruktet egg kan vokse i livmoren. Livmorknuter kan være forårsaket av endringer i hormonnivåer. Det er ikke kreft.

Nedsatt fruktbarhet hos menn

De fleste menn med fruktbarhetsproblemer har ett eller alle av de følgende problemene:
– For få sædceller, altså lavt sædcelletall
– Sædceller med unormal form som ikke kan bevege seg normalt eller befrukte egg
– Sædceller som ikke svømmer godt

En normal sædcelleprøve skal inneholde minst 40 millioner sædceller eller minst 20 millioner sædceller per milliliter. Minst halvparten av disse skal ha bevegelse, og svømme med en bevegelsesretning. Dersom du har færre sædceller enn dette, har du et lav sædcelletall. Dette betyr ikke at du er helt infertil, men befruktningen kan ta lengre tid. Noen menn har svært få eller ingen sædceller. Et lavt sædcelletall kan skyldes en ubalanse av hormoner, tidligere skader av testiklene, en infeksjon i testiklene eller mannens gener.

Noen menn lager sædceller, men har ereksjonsproblemer eller problemer med å få ejakulasjon, altså sædutløsning. Det siste kan skyldes en blokkering i rørene mellom testiklene og penis. Sæden kan også gå ”baklengs” inn i blæren snarere enn ut gjennom urinrøret. Dette kan være forårsaket av en nerveskade. Nerveskader kan skyldes diabetes eller kirurgi.

Behandling – når man har problemer med å bli gravid

Under utredning av ufrivillig barnløshet kartlegges blant annet tidligere infeksjoner i underlivet, forstyrrelser i menstruasjon, tidligere spontanaborter, hormonforstyrrelser og sædkvalitet, anatomiske forhold som hindrer graviditet og forekomst av endometriose eller polycystisk ovariesyndrom. Dersom man finner en eller flere årsaker eller infeksjoner som årsak til ufrivillig barnløshet, vil man om mulig behandle disse. Det finnes flere behandlingstilbud i Norge, både i offentlige sykehus og private sykehus.

Hjelpemiddler for å bli gravid

– En PFC Computer er ideell når du sliter med å bli gravid fordi den tar rede på det enkleste og mest grunnleggende først: Hvor i syklusen er eggløsningen og om det er nok av hormonet progesteron til å få til et svangerskap. Med en PFC har du «alt i ett», prognose for eggløsning, eggløsningstest og graviditetstest. Alle måledata lagres i PFCen, og du kan få laget en oversiktlig datautskrift når du trenger det. Når du bruker PFCen, kan du følge med på når eggløsning forventes, når den har vært og om syklusen er uten eggløsning. PFCen vil også vise graviditet. Les mer PFC Computer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *