P-pillen endrer hjernen viser vitenskapelig studie

En kvinne som bruker p-piller som prevensjonsmetode, kan få så endrede hjernestrukturer at hun blir som en helt annen person. Det viser forskning publisert i tidsskriftet Brain Research.

Det har vært forsket mye på i hvor stor grad pillen motvirker svangerskap, men lite hva som skjer i hjernen til kvinner som går på piller. Hjernen er kroppens mest kompliserte organisme, og setet for produksjon av flere hormoner, både hos kvinner og menn.

Kvinner som bruker pillen, får tilført kunstige hormoner som ligner på, men ikke er identiske med de naturlige.
Forsker Belina Pletzer ved Paris-Lodron University of Salzburg fant at pillen endrer regioner i den prefrontale frontex i kvinners hjerne. Dette er områder som har med høyere kognitive aktiviteter å gjøre. Kognitiv betyr forstandsaktivitet, det vil si tenkning og evnen å tilegne seg kunnskap og til å ta beslutninger.

Så kvinner som føler at de ikke er ”seg selv” lenger når de bruker p-piller, får nå vitenskapelig oppbakking.
Skader på prefrontal cortex regnes som svært alvorlig. F. eks. er grunnen til at rusavhengige som blir sløve etter mangeårig misbruk, at de har fått permanente skader på prefrontal cortex. Lobotomi, som i sin tid ble brukt som metode for å ”roe ned” psykiatriske pasienter, og som siden er blitt kraftig fordømt, ble utført ved at legen bevisst skadet pasientenes prefrontale cortex. Lobotomiserte pasienter ble så påfallende sløve og uten personlighet slik at de ble lette å håndtere.

P-piller endrer kvinners hjerneHvorvidt pillen anretter skader i samme grad er tvilsomt, men forskere som kommenterer forskningen sier til det populærvitenskapelig bladet Scientific American at de synes det er ”dramatisk”. Sterke ord for forskerhold.
Andre medier, f eks CBS, har vinklet dette forskningsresultatet til at kvinner kanskje blir smartere av å ta pillen. Men de mer forsiktige forskerne påpeker at det vet vi intet om. Vi vet bare at vi ved å gi en kvinne p-piller endrer hjernen hennes, men vi vet ikke hva vi gjør og hvordan det virker. De mer skeptiske forskerne sammenligner heller inngrepet om pillen medfører med å gi kvinner ”steroider i hjernen”. Og som vi vet fra sportsverdenen, så er steroider ikke bra. På sikt er de svært skadelige.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *