Natural Cycles

Natural Cycles naturlig hormonfri prevensjon. Det har lenge vært computere og mobile applikasjoner som kartlegger menstruasjonssyklus. En av de nyeste applikasjonene er Natural Cycles som har fått mye oppmerksomhet gjennom media og kjente bloggere i Norge. Natural Cycles Appen kan fortsatt ikke klassifiseres som prevensjon da den mangler både kliniske studier og en medisinsk godkjenning.

NaturalCycles ble grunnlagt av ekteparet Elina Berglund and Raoul Scherwitzl. Med doktorgrad i fysikk brukte de sine matematiske teknikker for å finne en sunn og enkel måte å forhindre og planlegge graviditet. Når Elina og Raoul var klare til å planlegge sitt første barn, twittret de at de prøvde med NaturalCycles og at det fungerte strålende. Nå er de foreldre til en liten jente og bruker igjen metoden som prevensjon. Grunderne forlot godt etablerte jobber for å lage algoritmen til NaturalCycles, med forhåpningen om å gjøre den tilgjengelig for alle par, ikke bare for seg selv.

Hvordan virker Natural Cycles?
Du måler kroppstemperaturen din i 30 sekunder om morgenen, før du starter dagen din, og etterpå legger du inn dataene din i applikasjonen. Natural Cycles forteller deg om du er innenfor det fertile vinduet, og de røde dagene viser risiko for å bli gravid, og de grønne viser de sikre dagene. Ved å legge inn data hver dag holder Natural Cycles appen styr på når du faktisk er fruktbar ved å bruke en matematisk algoritme som følger de medisinske regler for når en kvinne er forventet å ha eggløsning. Den appen lar brukeren få en god oversikt over sin menstruasjonssyklusen og får en større forståelse av når du er fruktbar. Programmet er spesielt bra for de som ønsker å planlegge barn og trenger å vite omtrent når den måneden du er fruktbar og er en mer moderne alternativ til manuell “syklus kartlegging”. NaturalCycles kartlegger og lærer å kjenne menstruasjonssyklusen din, og gir deg muligheten til å planlegge deretter. Det lønner seg å være presis og legge inn data for hver eneste dag. Grønne dager betyr at du ikke kan bli gravid, røde dager betyr at du kan bli gravid – så dersom du planlegger barn vet du når dere skal prøve.

Natural Cycles og sikkerhet?

Natural Cycles

Natural Cycles

Produktet presenteres blant annet som 99,9 % sikkert og hevdes å være sikrere enn p-piller. Natural Cycles Appen er ikke klinisk godkjent for prevensjon, og man venter fortsatt på en av de første kliniske studier skal bli gjennomført. Derfor er det påståtte mål på 99,9% sikkerhet ikke klinisk verifisert, og kan ikke bli markedsført eller merket som prevensjonsmiddel som produsenten tross alt gjør. For å få verifisert sikkerhet krevers gjentatte kliniske studier. Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket og Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for oppvekst og aldring i Helsedirektoratet, sier at helsemyndighetene ikke anbefaler dette produktet som et sikkert prevensjonsmiddel, og etterlyser tester og dokumentasjon. Carlsen forteller at helsemyndighetenes anbefalinger om prevensjon baserer seg på kjent internasjonal forskning. Ut ifra det anbefaler vi langtidsvirkende prevensjon som gir høy beskyttelse på grunn av lite brukerfeil. Siden Natural Cycles ikke regnes som et legemiddel, styres produktet ikke av reglene for legemiddelreklame i legemiddelforskriften. Carlsen mener det derfor blir opp til hver enkelt kvinne å vurdere om dette er noe for dem. Men det å ta en beslutning om prevensjon bygget på andres erfaringer med produktet kan ikke anbefales. Det er ingenting som verifiserer at Natural Cycles er sikkert eller fungerer.

Men prevensjons applikasjoner som Natural Cycles er en av trendene vi vil se mer av i fremtiden. Dagens moderne kvinner er mer besvisste, og vil ha hormonfri prevensjon. I tillegg er det bedre informasjon om bivirkninger av hormonell prevensjon. I påvente av prevensjons applikasjonen blir godkjent og vertifisert er det er en god metode for å få en bedre forståelse av menstruasjonssyklusen og en mer moderne måte å kartlegge syklus enn ved manuell basal temperaturmåling.

Natural Cycles – ikke en nyhet
Natural Cycles presenteres som en verdens nyhet, og det er det absolutt ikke. Det har i over 18 år i Norge eksistert hormonfrie prevensjonsmidler som mini computerne Pearly, LadyComp og BabyComp som har de samme egenskapene med flere som Natural Cycles. PFC prevensjonscomputer er klinsk testet prevensjonmiddel og har dokumentert sikkerhet på 99,3%, og brukes av en 10000 talls norske kvinner som et alternativ til prevensjon som inneholder hormoner.

Norsk media om Natural Cycles
Natural Cycles ikke sikker prevensjon
Feilinformsjon om Natural Cycles og sikkehet
Statens legemiddelverk – direkte uansvarlig
Gir bloggerne refs for å anbefale Natural Cycles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *