Mor forteller unge jenter hvordan det henger sammen

Det er fremdeles mødrene som forteller døtrene sine hvordan kvinnekroppen fungerer. Selv i vårt moderne informasjonssamfunn er det ikke primært media, internett eller vennegjengen.

PFC Nordic spurte 17 unge kvinner, hadde nær havparten (47,1%) hadde fått basisinformasjonen fra sin mor, dernest fra skole (23,5%) og venninner (17,6%). Ingen av kvinnene hadde fått informasjon om menstruasjon, kroppens syklus og prevensjon fra nettet eller andre upersonlige kilder.

Når unge kvinner første gang går til legen for å få prevensjon, er det imidlertid primært legen eller annet helsepersonell – og ikke kvinnen selv – som forslår prevensjonsmiddel. 55,5% av kninnene fortalte at de kun hadde fått ett valg under sin første konsultasjon: p-pillen.

Spørreundersøkelsen inneholdt ingen spørsmål om de unge kvinnene hadde diskutert bivirkninger med sin mor eller andre i familien, men enkelte av respondentene fortalte spontant at det hadde de:

– Mamma sa først kondom, men da hadde jeg fått kjæreste allerede så det ble piller, forteller for eksempel ”Line” (født 1989), som i likhet med de fleste andre unge kvinnene i undersøkelsen ikke fikk oppgitt noe annet alternativ av legen enn p-pille, verken første gang hun gikk til konsultasjon om prevensjon eller senere.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *