Min ADHD ble mye verre med P-piller

Kan P-piller gjøre din ADHD verre? Det er lite forskning og informasjon på området, men Kari er en av kvinnene som opplevde at p-pillen skapte store problemer i livet hennes. Hun er diagnostisert med ADHD, og i den tiden hun brukte p-piller som prevensjonsmiddel opplevde hun at symptomene hennes ble mye verre.

Hva er ADHD

ADHD er en psykiatrisk diagnose fra det amerikanske diagnosesystemet DSM-IV. Tilstanden kan arte seg på ulikt vis, men er preget av forskjellige grader og kombinasjoner av oppmerksomhetssvikt, impulsivitet og hyperaktivitet. Den er medfødt og opptrer både hos barn og voksne, kvinner og menn. Man har funnet ut at barn med ADHD har redusert virkning av signalstoffet dopamin i hjernen, men det er omstridt om dette skal kunne tolkes som et avvik fra det normale.

Genetiske forhold, det vil si at forstyrrelsen går i arv, har sannsynligvis en svært stor betydning for utvikling av ADHD. Det har blitt påvist at komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel kan øke sannsynligheten for utvikling av ADHD. I noen tilfeller kan ADHD være assosiert med FAS (føtalt alkoholsyndrom) eller prematurhet (for tidlig født). Vanskelige sosiale og/eller psykiske problemer hos eller rundt pasienten kan i betydelig grad være med på å forverre ADHD-tilstanden. Mange av pasientene får også påvist ulike søvnforstyrrelser, og må behandles for disse.

Oppfølgingsundersøkelser viser at ubehandlet ADHD gir økt risiko for en rekke problemer. Det er en doblet risiko for utvikling av rusmisbruk. Forekomst av alvorlige atferdsforstyrrelser, depresjon, angst og andre psykiatriske lidelser er også økt.

Kari ble mye verre med P-piller

Kari er en av kvinnene som hadde opplevd at p-pillen skapte store problemer i livet hennes. Hun er diagnostisert med ADHD, og i den tiden hun brukte p-piller som prevensjonsmiddel opplevde hun at symptomene hennes ble mye verre.
-Jeg fikk redusert hukommelse og konsentrasjon, som er blant symptomene på min ADHD. I tillegg fikk jeg depresjon og redusert sexlyst og ekstrem ubalanse i humøret, fortalte Kari.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *