Migrene Hodepine med P-piller

Migrene og prevensjon

En undersøkelse av 13944 norske kvinner over 20 år, viser en stor sammenheng mellom hormonelle prevensjonsmidler og migrene. Kvinner som brukte p-piller hadde 1,4 ganger større sjanse for å få migrene, og 1,2 større sjanse for å få hodepine, enn de som ikke brukte pillen. Ekspertene er samstemte om at man ikke bør bruke p-piller og hormonell prevensjon hvis man har migrene.

I en rekke studier er det sannsynliggjort at migrene er assosiert med økt risiko for iskemisk hjerneslag. Likeledes er det holdepunkter for at bruk av østrogenholdige p-piller er en risikofaktor for utvikling av hjerneinfarkt. Det er derfor grunn til bekymring for at bruk av disse prevensjonsmidler hos pasienter med migrene kan være forbundet med en særlig høy risiko for iskemisk hjerneslag.

En stor studie fra USA bekreftet at migrene medfører økt risiko for hjerneslag, særlig blant unge kvinner. Ved 40 års alderen var risikoen nær tredoblet. Alle kvinnene som hadde migrene og fikk slag før fylte 45 år brukte p-piller. Man anbefalte å unngå forskrivning av p-piller til kvinner med migrene, alternativt å benytte lavdose østrogen eller hormonfrie prevensjonsmidler. I en italiensk pasientstudie av 308 pasienter i alderen 15 – 44 år med iskemisk hjerneslag eller transitorisk iskemisk attakk (TIA), fant man at migrene medførte en mer enn tredoblet risiko for hjerneinfarkt eller TIA blant kvinner. For migrene med aura (små pasientantall) var risikoen for iskemisk slag åttedoblet. Sju slagtilfeller inntraff blant kvinner som hadde migrene og brukte p-piller.

Bruk av p-piller og hormonell prevensjon økte disse risikotallene. Hadde man migrene, medførte bruk av p-piller en nærmere firedoblet risiko. Det betyr at for pasienter med migrene med aura økte den absolutte risiko for slag med ca. 1 per år. Gir man p-piller til 1 000 kvinner med denne tilstanden, får man altså ett ekstra slagtilfelle for hvert år. Felles for alle disse undersøkelser er at røyking også ble funnet å være en signifikant risikofaktor for hjerneinfarkt,og at røyking klart potenserte faren for infarkt hos pasienter med migrene. Røykestopp er derfor særlig viktig for denne gruppen.

Hvordan påvirker P-piller og hormonell prevensjon din migrene?
P-piller og hormonell prevensjon påvirker din migrene. Dersom noen av punktene under inntreffer bør man slutte å bruke p-piller, og andre hormonelle prevensjonsmidler. Snakk med din lege dersom du opplever uønskede effekter.

– hos mange blir det migrenen verre
– mange opplever hyppigere og sterkere migrene
– noen kan få migrene uten å ha hatt det før
– noen kan få migrene med aura uten å ha hatt det tidligere

Migrene og prevensjon

Migrene og prevensjon

Norges Migreneforbund opplyser pa sine nettsider at den mest fryktede bivirkning ved p-piller er blodpropper, og spesielt i hjernen. Noe som kan gi hjerneslag og varig funksjonsnedsettelse. Risikoen for dette anses som lav hos en ellers frisk kvinne med normalt blodtrykk og ingen spesielle disposisjoner for blodpropp. Risiko for blodpropp står normalt i forhold til konsentrasjonen av østrogenkomponenten. Ved migrene er det også sett en viss økning av risiko for hjerneslag, dette gjelder spesielt ved migrene med aura. Kombinasjon av p-pille bruk og migrene, spesielt migrene med aura kan øke risikoen til et uakseptabelt nivå. Dersom kvinnen i tillegg røyker, øker risikoen ytterligere.

Migrene og prevensjon – Hva skal man velge?
For å unngå forsterket migrene økt risiko for hjerneslag og blodpropp anbefales det prevensjonsmidler som spiral, pessar, kondom og annen hormonfri prevensjon. Det finnes mange alternativer, og det er viktig å finne noe som passer deg og din livsstil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *