Kvinner bekymret for p-pillen – Flere bivirkninger enn blodpropp

Norske myndigheter har i det siste satt i gang en kampanje for å opplyse norske kvinner at p-pillen innebærer en viss økt risiko for at unge kinner kan få blodpropp. En liten gateundersøkelse i regi av PFC Nordic kan tyde på at de har lykkes ganske bra med det – men mindre bra med å fortelle om andre bivirkninger.

Redusert sexlyst, oppkast, magesmerter, mellomblødninger, migrene, unaturlig hårvekst, humørsvingninger, depresjon og vektøkning er blant symptomene som en norske kvinner selv hadde opplevd når de har brukt p-piller eller andre hormonelle prevensjonsmidler.

Dette fremkom i en liten spørreundersøkelse som PFC Nordic foretok i Oslo i august. Vi spurte 17 tilfeldig utvalgt unge kvinner på gaten, og av dem hadde en fjerdedel hatt ulike typer bivirkninger av p-pillen.

Det fremgikk imidlertid at 82,4 prosent var engstelige for å bruke pille eller andre hormonpreparater av hensyn til bivirkninger som ikke så lett kan settes i forbindelse med bruk av hormonpreparater, eller bivirkninger som kan dukke opp senere i livet.

Flere av kvinnene som fremdeles bruker pillen var allikevel utrygge, men valgte p-pillen fordi de ikke kjente til andre alternativer eller fordi de mente den er den beste metoden for å hindre uønsket graviditet. 47 prosent av kvinnene i undersøkelsen brukte p-pille, mens 29,4 prosent brukte kondom. En liten andel brukte enten kobberspiral eller hormonspiral.

Stort engasjement

Mange av kvinnene var også opptatt av bivirkninger eller økt risiko for sykdommer som de selv ikke har opplevd på kroppen, men som de har lest om eller som noen de kjenner har hatt. Her nevnte 10 av 17 kvinner blant annet økt fare for blodpropp.

-Tre av mine venninner har hatt blodpropp før de fylte 30 år, fortalte f eks Monica (født 1977).

I tillegg til det de selv hadde opplevd var flere av kvinnene redde for at p-pillen kan medføre økt risiko for brystkreft og risiko for redusert fruktbarhet når man slutter å ta pillen og ønsker å bli gravid.

Kvinnene fikk samme 23 spørsmål i samme rekkefølge – de fleste med faste svaralternativer, men noen av spørsmålene var åpne. Kvinnene svarte anonymt – de oppga kun fornavn og fødselsår. Undersøkelsens omfang var begrenset og utvalget var ikke statistisk representativt, men denne mine-undersøkelsen kan allikevel leses som et interessant supplement – og til dels korrektiv – til informasjon som kommer fra norske helsemyndigheter.

Offisiell fokus på blodpropp

Norske myndigheter har i det siste satt i gang en kampanje for å opplyse norske kvinner at p-pillen innebærer økt risiko for at unge kinner kan få blodpropp. I april-mai 2010 gikk Legemiddelverket så langt som å publisere en egen blogg hvor avsender ble oppgitt å være ”Pia”, en fiktiv unge jente som skrev om ”livet, p-pillen og kjærligheten”. Det fremgikk meget tydelig på nettsiden at reell avsender var Legemiddelverket.

Den oppdiktede tenåringen ”Pia” viste seg å være svært interessert i å informere om blodpropp, men lite interessert i andre bivirkninger eller typer risiko ved å bruke hormonpreparater. Legemiddelverket underfokuserte med andre ord på andre bivirkninger kvinner måtte ha ved bruk av p-pille eller andre hormonpreparater, og underfokuserte dessuten i sterk grad på kvinners subjektive engstelse og uro.

Blodpropp sto også i fokus i en spørreundersøkelse fra SINTEF Teknologi og Samfunn februar 2010 foretatt av Anita Øren, Lilian Leistad og Tommy Haugan. I denne rapporten oppga en prosent av kvinnene at de hadde hatt blodpropp.

Det var imidlertid kun eksplisitte spørsmål i denne undersøkesen etter to mulige negative bivirkkninger av p-pillen: etter blodpropp og etter mindre seksuell lyst, og ikke etter andre bivirkninger.

I spørreundersøkelsen som lå til grunnlag for SINTEF-rapporten fantes det ett åpent spørrsmål hvor kvinner kunne fylle ut eventuelle negative erfaringer, men erfaringsmessig får man færre og mindre presise svar hvis man ikke også oppgir faste svaralternativer.

I SINTEF-rapportens konklusjon skrev forskerne at “57 prosent av kvinnene sa at de kjente seg trygge på at de visste nok om hormonell prevensjon. Likevel ønsket kvinnene i stor grad mer informasjon om bivirkninger, hva som er av tilgjengelige preparater og generell informasjon.”


Hormonfri Prevensjon uten bivirkninger
PFC Computer
En PFC beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kobberspiralen plasseres i livmorhulen og gir en langtidsvirkende prevensjonseffekt. Kobberspiralen er laget av plast, ofte med fasong som en T – men andre former finnes også. Rundt stammen av spiralen er det viklet en tynn kobbertråd. Stammen er ca. 3 cm lang. Fra spiralen utskilles små menger kobber som virker lokalt på slimhinnen i livmorhulen. Dette medfører forandringer i slimhinnen slik at egg ikke klarer å feste seg til livmorveggen. Les mer om kobberspiral

Kondom
Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot smitte. Kondom bør derfor benyttes av alle som har samleie med personer hvor muligheten for smitte er til stede. Kondomet er en gummihylse som tres over penis før samleie. Ved sædutløsning samles sæden i kondomet. Enkel metode med høy sikkerhet ved riktig bruk. Er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer. Ingen alvorlige bivirkninger. Les mer om kondom

Pessar
Et pessar er en ring av plast/gummi med et segl over. Det plasseres i skjeden slik at ringen ligger tett an mot skjedeveggen. Seglet vil da blokkere forbindelsen videre oppover i skjeden mot livmorhalsen og livmorhulen. Pessaret plasseres i skjeden slik at ringen ligger tett an mot skjedeveggen. Seglet vil da blokkere forbindelsen videre oppover i skjeden mot livmorhalsen og livmorhulen. Virkningen blir med andre ord en mekanisk barriere slik at sædceller ikke kan nå fram til livmoren. Les mer om Pessar

NFP – Naturlig Familieplanlegging
Naturlig familieplanlegging (NFP) er en prevensjonsmetode som inngår i en livsstil som preges av ærbødighet for livet og for menneskets verdighet. Å ta del i denne livsstilen er en kunst som det tar tid å lære og som krever helhjertet innsats. Ved å leve i samsvar med sin naturlige fruktbarhetsrytme kan et par bevisst planlegge eller unngå graviditet uten å være henvist til kjemiske eller tekniske hjelpemidler. Les mer om NFP – Naturlig Familieplanlegging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *