Gambling og hormoner – hva er sammenhengen

Gambling og hormoner – hva er sammenhengen?

Det finnes mange teorier om at ulike avhengigheter er knyttet opp mot mangel eller overflod av hormoner. Flere forskere har trukket paralleller mellom både spilleavhengighet og alkoholavhengighet mot hormonnivåene i kroppen.

Alle som har prøvd casinospill gjennom nettsider som Casinopånett.eu eller andre lignende sider, har vært borti lykkefølelsen man får når man vinner en pen gevinst. Denne lykkefølelsen frigir et hormon ved navn dopamin, som gjør at man opplever en slags «rus» og gjør at man får en god følelse i kroppen. Vi mennesker er svært forskjellige, og for noen kan denne lykkefølelsen være så sterk at man blir avhengig av den. Det er dette som får noen mennesker til å bli spilleavhengige.

Det finnes også andre forskningsrapporter som tyder på at ulike typer avhengighet også er knyttet mot antallet serotonin 1B-reseptorer i hjernen. Serotonin er et signalstoff hvis viktigste funksjon er å styre humøret vårt. Hvor mange reseptorer vi har styrer serotoninnivået i hjernen, og hjelper oss kontrollere humør og handlinger (som for eksempel impulskontroll). For mennesker med god impulskontroll er det ofte helt uforståelig at mennesker kan ta katastrofale impulsvalg uten å tenke gjennom konsekvensene, men det kan altså knyttes opp mot antallet serotonin 1B-reseptorene i hjernen.

I forhold til gambling hos casinoer på nettet er det negativt å ha mange reseptorer, ifølge en studie utført av Espen Walderhaug ved Oslo Universitetssykehus. De sammenlignet 10 spilleavhengige med en kontrollgruppe, og så umiddelbart at jo flere reseptorer respondentene hadde, jo mer spilleavhengige var de. Kontrollgruppen med personer uten spilleavhengighet hadde langt færre reseptorer.

Høna eller egget

Ingen har klart å finne ut om antallet reseptorer er genetisk bestemt, og at det bare «er sånn» fra fødselen av. En alternativ teori er at jevnlig gambling øker antallet reseptorer i hjernen, og som sådan øker risikoen for å bli spilleavhengig. Det er likevel ikke til å unngå at serotonin henger tett sammen med dopamin som gir oss lykkefølelsen. Ifølge Walderhaug kan det virke som at jo flere serotonin 1B-reseptorer en person har, jo mindre serotonin skilles ut. Dette fører til en økning i mengden dopamin som skilles ut. Med andre ord; personer som er tilbøyelig for å bli spilleavhengige vil oppleve en sterkere lykkerus ved spill på casinoer enn personer som ikke har denne tilbøyeligheten. Dette høres jo ganske logisk ut!

Medisinsk behandling

Å identifisere hvilke deler av hjernen, og hvilke hormoner som spiller inn på spilleavhengighet (og andre typer avhengighet), er et viktig første skritt på veien mot medisinsk behandling. Ved å se på årsaken til at folk blir spilleavhengige, er det mulig å behandle på en helt annen måte enn dagens system hvor man behandler symptomene. På sikt kan man forvente at det vil komme medisiner som vil regulere serotonin-nivået i kroppen, og dermed også utstedelsen av dopamin i hjernen. Det vil igjen føre til en lavere lykkefølelse ved spilling, og gjøre oss mindre sårbare for å bli spilleavhengige.

Så, hvis du elsker gambling og live casino, og frykter at du kommer til å bli spilleavhengig dersom du fortsetter å med gambling som hobby, kan du altså ta det litt roligere – det finnes håp uansett!

Takk for at du deler!