Bør du ta p-piller hvis du har diabetes?

Forskningen kan ennå ikke gi entydige svar på om p-pillen gir deg som har diabetes økt risiko for hjerte-karsykdom. Men finske forskere advarer. Så hvis du vil være føre var, bør du velge et hormonfritt prevensjonsmiddel.

Hva slags endringer skjer med stoffskiftet ditt når du tar p-piller? Hvis du tror at dette hadde legestanden full oversikt over etter å ha gitt p-pillen til to generasjoner kvinner, tar du feil. Det er svært mye man ikke vet om de langsiktige risikoer med hensyn til stoffskifteproblematikk.

Det finnes indisier på sukkerstoffskiftet endres dersom man bruker p-piller i flere år. Kroppens bearbeidelse av glukose blir redusert og derfor produserer kroppen mindre insulin. Det er grunnen til at det lenge har vært et betent tema hvorvidt leger bør anbefale kvinner med diabetes å bruke p-piller.

En uavhengig analyse gir ingen vitenskapelige svar på om også nyere typer p-piller vil gi samme effekt. Men en finsk studie, ledet av Laure Morin-Papunen og publisert i det meget anerkjente fagtidsskfitet American Journal of Obstetrics and Gynecology i 2008, viser en forstyrrelse i sukker-insulinbalansen. Kvinner som brukte p-piller hadde i denne studien høyere blodtrykk. Samtidig hadde de mindre av de beskyttende kolesterolpartiklene (HDL) og flere betennelsesfremmende substanser i kroppen.

Det ble også målt en økning av triglyserider, en type blodfett som kan ha ugunstig virkning på hjerte- karsystemet om det er for mye av det i blodet.

En annen studie, med afroamerikanske kvinner, bekreftet disse funnene. De finske forskerne oppfordrer derfor til mer kritisk tildeling av p-piller fordi dette legger grunnsteinen til senere hjerte- og karsykdommer og diabetes.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Kilder:
– Cochrane Database Systematic Review 2006 Oct 18; (4): DC003990
– Frempong BA et al: Effect of low-dose roal contraceptives on metabolic risk factors in Arfican –American women. – Journal of Clinical Endodrinologyh and Metabolism 2008, Bd. 93, S 2097-2103
– Morin-Papunen L et al: Comparison of metabolic and inflammatory outcomes in women who use oral contraceptive and the levonorgestrel-releasing intra-uterine device (hormonsprial; sigurd) in a general population.
– American Journal of Obstetrics and Gynecology 2008, Bd.199, S 529e1-529e10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *