10 Huskeregler ved bruk av P-piller

Vurderer du P-piller som prevensjon? Her kommer 10 huskeregler ved bruk av P-piller som kommer godt med når du skal velge prevensjon. P-piller er ikke ufarlig, og det er forbundet mange bivirkninger med dem, snakk med lege og andre kvinners erfaringer før man bestemmer seg for hvilken type P-piller eller andre typer prevensjonsmidler man ønsker. Det finnes flere hormonfrie prevensjonsmidler uten bivirkninger.

#1 Snakk med helsepersonell

Snakk med lege, helsesøster eller jordmor slik at du får prevensjon som passer for deg. Det finnes mange ulike typer P-piller, og riktig type P-piller er viktig med tanke på eventuelle bivirkninger du vil bli utsatt for. Det finnes også hormonfri prevensjon uten bivirkninger som er like sikker som P-piller. Se oversikt nederst i artikkel.

#2 Beskytter ikke mot kjønnssykdommer

Husk at p-pillen ikke beskytter mot kjønnssykdommer. Det er kun kondom som beskytter mot kjønnssykdommer ved riktig bruk. Kondom er den eneste prevensjonsmetoden som beskytter mot seksuelt overførte infeksjoner, og anbefales derfor alltid ved mer tilfeldige partnerforhold.

#3 Les bruksanvisningen

Les pakningsvedlegget (bruksanvisningen) nøye. Les bruksanvisningen godt, og spesielt legg merke til hva som står om riktig bruk og bivirkninger. Følg med og kjenn etter hvilke bivirkninger du eventuelt opplever, får du plagsomme bivirkninger kan det vaere lurt å snakke med lege for å bytte til annet merke eller et hormonfritt alternativ.

#4 Symptomer på blodpropp

Merker du symptomer på blodpropp, er det viktig at du straks kontakter legen din. Alle kvinner har en risiko for å få blodpropp ved bruk av P-piller. De fleste blodpropper oppstår i samleårer i bena eller armene. Faren for blodpropp øker noe ved bruk av kombinasjonspiller, og risikoen er størst de første 6-12 månedene etter at du begynner med en kombinasjonspille. Det er viktig at du lærer de vanligste symptomene på blodpropp.

Tegn blodpropp kan være:
– Sterke smerter i ett ben eller én arm
– Hevelse i ett ben eller én arm
– Det kan også oppstå blodpropp i lungen eller i pulsårer.

#5 Kutt ut røyken

Stump røyken før du begynner på p-pillen. Ifølge en undersøkelse i siste utgave av Archives of Internal Medicine har kvinner som røyker mer enn 25 sigaretter daglig, og samtidig bruker p-piller, mer enn 30 ganger så høy risiko for hjerteinfarkt som andre. Bruk av østrogen har liten eller ingen innvirking på risikoen for hjerteinfarkt hos kvinner som røyker mindre enn 25 sigaretter daglig. Studien omfattet 3500 amerikanske kvinner og hadde vart i over 14 år da den ble avsluttet i 1999. Ulike doseringer endret ikke risikoene som ble målt. – Rådet til p-pillebrukere om ikke å røyke, er fortsatt på sin plass, sier forskerne til nettstedet Doctor´s Guide.

#6 Pause fra hormonene?

Bruk p-pillene uten unødvendige pauser. Dette er en myte de fleste av oss har hørt på et eller annet tidspunkt. Men vi husker kanskje ikke helt hvor vi har hørt det, eller hvorfor vi trenger denne pausen fra hormonene? Det er kanskje ikke så rart – det viser seg nemlig at vi ikke trenger noen pause i det hele tatt. Dette gjelder også dersom du skal begynne på et nytt pillemerke.

#7 Ikke bruk andres p-piller

Ikke lån venninners p-piller. Man skal aldri bruke andre sine medisiner. Medisiner man får på resept er kun ment til den resepten er skrevet ut til. Dersom du ønsker å starte med p-piller, bør du oppsøke lege, helsesøster eller jordmor slik at du får riktig prevensjon for deg.

#8 Når burde du begynne med p-pillen

Når du begynner med pillen, er det best å starte på den første dagen med menstruasjon. Starter du med p-pillene den første eller andre dagen i en menstruasjon er du sikker fra første pille. Ved oppstart utenom dette må du vente en uke før du er beskyttet mot graviditet. Bruk annen hormonfri prevensjon i tillegg den første uken.

#9 Kombinasjons p-pille

Ønsker du en kombinasjons-p-pille, bør du starte med en som inneholder østrogen og levonorgestrel. Disse gir lavest risiko for blodpropp.

#10 Minipiller og østrogenfrie p-piller

Minipiller og østrogenfrie p-piller gir ikke økt risiko for blodpropp, men kan gi mer småblødninger enn kombinasjonspiller.

Bivirkninger P-piller

Du kan oppleve ubehagelige bivirkninger ved bruk av P-piller . Du kan ikke vite på forhånd om, eller eventuelt hvilke bivirkninger av P-piller du får.

Plagsomme bivirkninger:
– Hodepine
– Svimmelhet
– Humørsvingninger
– Kviser
– Ømme bryster
– Nedsatt sexlyst

De vanligste bivirkningene av P-piller?
– Kvalme
– ømme bryster
– Menstruasjonsforstyrrelser
– Migrene
– Nedstemthet
– Væskeansamling i kroppen
– Blodpropp


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *